Basiscursus Rationeel-Emotieve Training/Therapie

Met deze cursus zet u de eerste stap om RET grondig te leren volgens de meest recente inzichten, technieken en vaardigheden. Dat doet u met hoog gekwalificeerde docenten, zoals Prof. dr. Windy Dryden, Drs. Wouter Backx en Drs. Tanja van Essen.

Rationeel-Emotieve Training (RET) is oorspronkelijk een cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 – 2007). Het idee is dat gevoel en gedrag dat ons in de weg zit (zoals depressieve gevoelens, angsten, woedeuitbarstingen, schuldgevoelens, uitstelgedrag of ineffectief gedrag) in sterke mate onder invloed staan van bepaalde gedachten. De Griekse filosoof Epictetus zei het al aan het begin van onze jaartelling:

“Het zijn niet de dingen die gebeuren in de wereld waardoor we van slag raken, maar onze gedachten daarover.”

Als de hierboven bedoelde gevoelens en gedragingen problemen geven, zeg niet ‘kloppen’, dan kloppen die gedachten ook niet. Daar richt de RET zich in eerste instantie op. Veranderen we die gedachten, dan veranderen de gevoelens en gedragingen ook. Gevoel, gedrag en gedachte vormen een drie-eenheid en hebben een sterke wisselwerking met elkaar. Daarom besteedt de RET ook aandacht aan verandering van gedragingen en gevoel om daarmee weer gedachten te veranderen. Zo wordt de drie-eenheid gevoel-gedrag-gedachte in z’n geheel beïnvloed. Geen of minder woede-uitbarstingen, minder depressief; geen uitstelgedrag of ineffectief gedrag meer.

De opleiding bestaat voor een deel uit het oefenen met uw eigen problemen in wisselende cliënt-trainer rollen met medestudenten onder leiding van de docent. Hét leerboek van de RET, A Practitioner’s Guide to Rational Emotive Behavior Therapy, 3rd editon, 2014 (Engelstalig) door DiGiuseppe, Doyle, Dryden en Backx, wordt in delen van 25 à 35 pagina’s per week besproken.

De cursus wordt gegeven gedurende 12 avonden (begin maandag 5 oktober), gevolgd door een driedaags seminar in het tweede deel van juni op 2 zaterdagen en één vrijdag.

Geslaagd!

Als u geslaagd bent voor deze cursus, zijn wij ook geslaagd in het u bijbrengen van de principes en de basisvaardigheden van deze krachtige methode om gevoelens, gedragingen en gedachten die mensen in de weg  zitten, te helpen veranderen. Hierdoor leren mensen beter te verwezenlijken wat ze willen en te voorkomen wat ze niet willen. Kortom een plezieriger leven te leiden. Meer lezen